Historia Drukuj

Pierwszym dyrektorem szkoły w Złotnikach był Edmund Majewski, który przybył do wsi 24 lipca 1945 r. Wraz z nim przybyła jako nauczycielka jego żona Emilia.

Budynek szkoły składał się wtedy z dwóch części. Stary budynek parterowy został zbudowany w 1840 r., dobudówka piętrowa w 1912 r. W części piętrowej mieściła się szkoła - 3 sale lekcyjne, kancelaria i kuchnia gospodarcza, w części parterowej - mieszkanie kierownika. Do szkoły należało wtedy boisko, ogród wielkości 6 arów oraz grunt rolny - 1,26 ha.

1 kwietnia 1946 r. grono nauczycielskie zostało powiększone - doszła jako nauczycielka kontraktowa Martyna Malik pochodząca ze Złotnik. Dopiero 4 lata później szkole przydzielono czwarty etat i 8 marca 1950 r. do grona dołączyła Irena Nowakowska. Pracowała jednak tylko do końca roku szkolnego i 1 września 1950 r. odeszła do Domecka. Szkoła dalej była prowadzona w niewielkim składzie: kierownik - Edmunt Majewski oraz nauczycielki - Emilia Majewska i Martyna Blacheta (nazwisko panieńskie - Malik). W czerwcu 1951 r. przybył nowy nauczyciel - Michał Tkacz. Tylko on pozostał ze starego grona, kiedy 1 września 1951 r. kierownictwo szkoły objął Władysław Sarnicki. Wraz z nim doszli: Emilia Kloc i Stanisław Falara, więc grono znów liczyło cztery osoby.

W czasie wakacji w 1952 r. w szkole przeprowadzono remont. Mocno już zniszczony budynek odnowiono na zewnątrz i wewnątrz. Rok szkolny 1954/1955 rozpoczęto w składzie: Anna Jaworska, Zygmunt Koromora (nazwisko może być zniekształcone ze względu na niezbyt czytelny zapis w kronice), Helena Pruchnik i Władysław Sarnicki. Szkoła była szkołą zbiorczą, do klasy V uczęszczały dzieci z Nowej Kuźni, a do VI - dzieci z Chrząszczyc. Ogółem naukę pobierało około 100 uczniów.

W czerwcu 1956 r. pożegnano dwoje nauczycieli: Annę Jaworską i Zygmunta Koromorę. Po wakacjach grono zasiliły Anna Kiehl i Stanisława Łukawska.

W roku 1957 przeprowadzono kolejny remont szkoły. Wylano także cementowy chodnik od szkoły do szosy.

W 1958 r. ze szkoły odeszła do Jaśkowic Stanisława Łukawska, a na jej miejsce zatrudniono Cecylię Karecką.

W czasie wakacji w 1961 r. w szkole po raz pierwszy zorganizowano „dzieciniec”. Zapisano około 60 dzieci w wieku przedszkolnym. Rodzice byli bardzo zadowoleni.

Początek roku szkolnego 1961/1962 przyniósł kolejną zmianę. Helena Pruchnik po wyjściu za mąż przeniosła się z mężem do Opola. Na jej miejsce przyszła wcześniejsza absolwentka szkoły, teraz nauczycielka - Hildegarda Golec.

Wakacje 1962 to kolejny remont szkoły, prawie kapitalny. Wykonano instalację elektryczną w sali, wymieniono 4 okna, zmieniono tynk na ścianach, odmalowano wnętrze szkoły, dokonano naprawy dachów.

Rok szkolny 1962/1963 przyniósł kolejne zmiany kadrowe. Odeszła Cecylia Karecka, a przybyła Urszula Piątek. Szkoła stała się szkołą zbiorczą dla dzieci z Chrząszczyc (do klasy V). Ogólna liczba uczniów wynosiła około 125.

Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 1968/1969 to: Hildegarda Figura (Golec), Anna Jakubczyk, Alina Muniak, Zofia Niedziałkowska, Teresa Stasiak, Hanna Wyrętek.

W czasie wakacji 1972 r. nastąpiła wymiana starych, zaokrąglonych górą okien na nowe. W październiku zbudowano nowy płot o betonowym cokole i metalowym ogrodzeniu. W sierpniu 1973 r. zainstalowano centralne ogrzewanie. Liczba uczniów wzrosła do 220 (wliczając dzieci z filii w Chrząszczycach). Pracujący wówczas nauczyciele to: dyrektor szkoły W. Sarnicki, H.Figura, A. Jakubczyk, W. Kobierzyńska, E. Młodkowska, A. Muniak, T. Stasiak, K. Wacławski.

Zmiany personalne wśród nauczycieli stawały się coraz rzadsze. Stopniowo dochodziły nowe osoby. W roku szkolnym 1983/1984 w szkole pracowali: Krystyna Grajcar, Anna Jakubczyk, Wanda Kobierzyńska, Waldemar Kołaczyk, Alina Muniak, Teresa Piechaczek, Alicja Pyszkowska, Władysław Sarnicki, Urszula Skrzypczyk.

W roku 1984 po 33 latach pracy dyrektor Władysław Sarnicki przeszedł na emeryturę. Stanowisko po nim objął Hubert Sowada i zajmował je do 30 września 1989 r. Po nim dyrektorem została Krystyna Grajcar.

W roku szkolnym 1990/91 szkoła liczyła 103 uczniów. Kadrę stanowili nauczyciele: dyrektor Krystyna Grajcar, Jan Heba, Anna Jakubczyk, Waldemar Kołaczyk, Halina Konsek, Alina Muniak, Teresa Piechaczek, Alicja Pyszkowska, Halina Trzęsień i Urszula Skrzypczyk. W roku 1998 Krystyna Grajcar przeszła na emeryturę, a funkcję dyrektora szkoły objął Jan Heba.

Jesienią 1998 r. rozpoczęto remont szkoły, dobudowując nowe skrzydło. Początkowo oddano do użytku II i I piętro oraz część parteru: hol i pomieszczenia należące do przedszkola. Równocześnie remontowano starą szkołę. Ekipa budowlana wymieniła dach, kominy i ogrzewanie oraz okna w całym budynku. Przebudowano i odnowiono wszystkie pomieszczenia.

Skład grona w roku szkolnym 1998/1999 to: dyrektor Jan Heba, Maria Chudala, Iwona Janczak, Krzysztof Janczak, Iwona Jasińska, Waldemar Kołaczyk, Halina Konsek, Sylwia Męczywór, Teresa Piechaczek, Urszula Skrzypczyk, Halina Trzęsień, ksiądz Kystian Ziaja, Dorota Żużałek.

W grudniu 2005 roku szkoła otrzymała nową pracownię komputerową współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu multimedialnego znacznie urozmaiciło naukę.

W roku szkolnym 2005/2006 kadrę stanowili nauczyciele: dyrektor Jan Heba, Agnieszka Heba, Iwona Janczak, Halina Konsek, Sylwia Męczywór, Klaudia Milek, Urszula Skrzypczyk, Liliana Szmigielska-Jonczyk, Monika Szyszka, ksiądz Kystian Ziaja, Dorota Żużałek.

W roku 2007 Jan Heba przeszedł na emeryturę, a kierownictwo szkoły objęła Maria Chudala. Rok szkolny 2007/2008 przyniósł nie tylko zmianę na stanowisku dyrektora, ale również w organizacji placówki - szkoła stała się Zespołem Szkolno-Przedszkolnym. Do grona dołączyli nowi nauczyciele: Sylwia Huncza i Rafał Musiał.

14 maja 2010 Zespół Szkolno-Przedszkolny otrzymał sztandar oraz imię Pisarzy Śląskich.